Privacy beleid

Uw privacyrechten

Op deze pagina vindt u het privacy beleid die Hyphen Projects BV, de eigenaar van BCFjobs, hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
BCFjobs verzamelt en verwerkt gegeven die u actief aan ons verstrekt. Hier van is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt, uw CV uploadt of andere content op deze website plaatst. BCFjobs gebruikt deze gegevens om u in contact te brengen met werkgevers en/of om u andere diensten aan te bieden.

Bereik van dit beleid

Dit beleid is van toepassing op gegevens die we verzamelen of gebruiken op alle websites en in toepassingen die eigendom zijn van of beheerd worden door Hyphen Projects BV.
BCFjobs is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van of het omgaan met uw privacy door derden met wie we samenwerken om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden, en derden die uw gegevens raadplegen op onze websites of in onze toepassingen.

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens over u wanneer u gebruik maakt van BCFjobs. We verzamelen gegevens die rechtstreeks van u afkomstig zijn, zoals uw contactgegevens, uw cv en uw profielgegevens.
U kunt uw gegevens opeisen, de zichtbaarheidsinstellingen ervan wijzigen of de gegevens verwijderen. We kunnen echter niet garanderen dat we later geen andere gegevens die op u betrekking hebben, verzamelen op voor iedereen toegankelijke websites.
Ook kunnen we gegevens over u verwerven van derden om uw ervaring verder te personaliseren en te verbeteren.

Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken de gegevens die we over u verzamelen, om de producten en diensten te leveren die we aanbieden, om met u in contact te treden, en om onze websites en toepassingen te exploiteren en te verbeteren. Tot onze diensten behoort het tonen van gepersonaliseerde inhoud en reclame op BCFjobs of andere websites waarmee we een zakelijke relatie hebben.
Gegevens die u op BCFjobs deelt of zichtbaar maakt in uw cv of profiel, kunnen worden geraadpleegd, gebruikt en opgeslagen door derden in en buiten Nederland. We streven ernaar om een veilige omgeving te bieden door uitsluitend legitieme gebruikers toegang te geven tot onze database, maar we kunnen niet garanderen dat onbevoegde partijen nooit toegang krijgen. Ook hebben we geen invloed op de wijze waarop bevoegde gebruikers gegevens die u aan ons verstrekt, opslaan of overdragen. Plaats daarom liever geen gevoelige informatie op BCFjobs.

Hoe we uw gegevens delen

We delen uw contactgegevens niet zonder uw toestemming met derden die uw gegevens willen gebruiken voor directe marketingdoeleinden.
We kunnen uw gegevens delen met derden die ons helpen om onze producten en diensten aan u te leveren. Deze derden mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen over producten of diensten die worden aangeboden door Hyphen Projects of diens dochterondernemingen. Als u hiervoor toestemming geeft, kunnen we uw gegevens doorgeven aan derden die mogelijk contact met u willen opnemen over hun producten of diensten.

We kunnen aan derden gegevens doorgeven die we hebben verzameld op andere websites.
We maken gegevens openbaar wanneer dit wettelijk verplicht is.
We kunnen uw gegevens openbaar maken en doorgeven aan een derde partij die BCFjobs verkrijgt.

Inzage, correctie en verwijdering

We slaan uw gegevens op om uw interactie met BCFjobs efficiënter, praktischer en relevanter te maken. U kunt uw cv of profiel op elk gewenst moment bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen door u in te loggen op uw account.
Als u uw persoonlijke gegevens verwijdert, bewaren we logboeken en niet-persoonlijke gegevens over uw activiteiten op BCFjobs. We bewaren ook een archiefkopie van uw gegevens. Deze is niet toegankelijk voor u of voor derden op internet. Als uw persoonlijke gegevens via BCFjobs door derden zijn bekeken, kunnen we uw gegevens niet van de systemen van deze derden verwijderen.
U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een e-mail met uw naam en contactgegevens naar info@bcfjobs.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.
BCFjobs zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal BCFjobs de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien BCFjobs de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt BCFjobs u een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien BCFjobs niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan BCFjobs de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. BCFjobs schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker BCFjobs de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Overige informatie

BCFjobs kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.
Deze privacy en cookie policy is voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2016.

Over BCFjobs

BCFjobs is dé gespecialiseerde vacaturesite voor Bio/Life Sciences, Chemie, Food en Farma industrie. Met maandelijks tienduizenden bezoekers, meer dan 13.000 abonnees op de job alert en duizenden kandidaten in de CV-database brengt BCFjobs vele werkgevers en werkzoekenden bij elkaar. BCFjobs faciliteert werkgevers in employer branding en om de juiste kandidaten te vinden voor hun vacatures. 

Plaats je CV, word gevonden

Wil je zelf gevonden worden? Plaats je CV op BCFjobs zodat werkgevers jou kunnen benaderen met passende vacatures.

Natuurlijk moet je zelf ook pro-actief blijven zoeken!

Employer branding

Wilt u naamsbekendheid genereren voor uw organisatie en zich als topwerkgever positioneren? Via BCFjobs.nl kunt u niet alleen vacatures plaatsen, maar ook uw logo of bedrijfsprofiel publiceren.

Registreren werkgever